070 402 946

Splošni pogoji

Politika zasebnosti Kultura varstva osebnih podatkov V SpletnaKreativa.si (Primož Medija s.p.)
V podjetju Primož Medija s.p. smo ponosni, da smo svoje poslovanje v celoti uskladili z določbami
Splošne Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in slovensko zakonodajo na področju varstva
osebnih podatkov. Politika zasebnosti na enostaven in pregleden način določa in razlaga ravnanje z
informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete naše spletne strani oziroma nam svoje
osebne podatke posredujete preko vnosa v spletnem vmesniku, preko elektronske pošte oziroma
fizičnih obrazcev. Namen te Politike zasebnosti je obenem tudi seznanitev uporabnikov spletnih
storitev podjetja Primož Medija s.p., naših strank, poslovnih partnerjev in obiskovalcev naših spletnih
strani z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Primož Medija s.p. (v
nadaljevanju: Primož Medija s.p. ali ponudnik in/ali upravljavec osebnih podatkov).
V našem podjetju zagotavljamo, da so naše aktivnosti skladne z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU)
2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov
(Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181,
ETS št. 185, ETS št. 189)) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in
19/15).
Osebni podatki
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika.
Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje
osebne podatke:
• osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov)
• kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska
številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije);
• podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega
mesta, obiskane strani oz. URL)
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te
podatke zahtevajo.
Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
• privolitev posameznika,
• zakon in pogodben podlaga,
• zakoniti interes.
Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to
privolite:
• ko se naročite na prejemanje e-novic (Spletna patrola),
• ko nam posredujete svoje podatke po elektronski pošti,
• ko nam izročite svoje podatke v obliki poslovnih vizitk,
• kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit
interes. Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v
poglavju Hramba osebnih podatkov.
Obdelava na podlagi vašega soglasja
Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje namene, kadar za to podate
soglasje:
• za namene obveščanja o svojih storitvah, ponudbah in produktih v obliki novičnika in e -poštnih
sporočil,
• za druge namene, za katere se v posameznih primerih posebej strinjate pri sodelovanju s
ponudnikom.
Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov
V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za
sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi za
zagotovitev vaših osebnih podatkov; v primeru, da osebnih podatkov ne boste zagotovili, s
ponudnikom ne boste mogli skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne bo mogel izvesti storitev
oziroma dobaviti produktov po pogodbi.
Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, ki je utemeljen na podlagi
namenom obdelave osebnih podatkov in za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi
interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa
ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi
podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane
podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni
pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki
zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:
• ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).
• ponudniki obdelave podatkov in analitike;
• vzdrževalci IT sistemov;
• ponudniki plačilnih sistemov.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj na podlagi ustreznih pogodb ter v
okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli
lastnih interesov. Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov nepooblaščenim osebam.
Hramba osebnih podatkov
Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena,
zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da lahko
dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za ponudnikovo pošiljanje e -novic ipd.). Tiste
osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega
interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po
prekinitvi obdelave.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga
predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega
odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let
po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s
pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne
odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Po preteku
obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni
več mogoče povezati z določenim posameznikom.
Uporaba piškotkov
Vrste piškotkov, njihov namen in čas trajanja:
Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Spletno mesto uporablja piškotke, ki
so opredeljeni v nadaljevanju:
Ime piškotka Namen piškotka Čas trajanja
Facebook Connect Vtičnik za Facebook Vtičnik za Facebook.
Google AdWords Conversion Spremljanje uspešnosti Google
adwords oglaševanja.
Piwik Analytics Statistika ogledov strani.
Vsi brskalniki vam omogočajo nadzor nad piškoti.
Dostop do nastavitev piškotkov v izbranem brskalniku je opisan spodaj:
Microsoft Internet Explorer: Start button > Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy >
Settings
Mozilla Firefox: Firefox menu > Preferences > Privacy
Google Chrome: Chrome menu > Settings > Show advanced settings > Privacy > Content settings >
Cookies
Apple Safari: Safari > Preferences > Security
Opera: Opera > Preferences > Advanced > Network
V primeru, da nadgradite vaš brskalnik ali napravo z novo različico, je potrebne nastavitve piškotkov
ponovno urediti.
Kako varujemo vaše osebne podatke?
V podjetju Primož Medija s.p. uporabljamo številne varnostne ukrepe, vključno z orodji za šifriranje in
avtentikacijo, da zaščitimo in zagotavljamo varnost, celovitost in dostopnost vaših podatkov in
informacij. Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne
zaščite pred kibernetskimi napadi, si vseskozi prizadevamo izvajati fizične, elektronske in
postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva
podatkov. V podjetju Primož Medija s.p.. med drugimi tehničnimi ukrepi varovanja osebnih podatkov,
uporabljamo tudi naslednje ukrepe:
• sistemi IT so zaščiteni s požarnim zidom, da se prepreči nepooblaščeni dostop,
• omejen osebni dostop do vaših podatkov glede na potrebo po seznanitvi in izključno za navedeni
namen,
• prenos zbranih podatkov izvajamo v šifrirani obliki,
• stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih
podatkov.
Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)
Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas
obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije
uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši
podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.
Izbris, popravek, ugovor in druge pravice
Posamezniki, ki želite, da vaše podatke trajno izbrišemo iz naše baze osebnih podatkov, nam to
sporočite na elektronski naslov info@spletnakreativa.si. Zagotavljamo, da bomo izbris izvedli v roku 15 dni
in vas o tem ustrezno obvestili. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e -naslov, fizični
naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na elektronski naslov
info©spletnakreativa.si- Zagotavljamo, da bomo vašo zahtevo izvedli v roku 30 dni.
Vaše pravice, kontakt, pravica do pritožbe
V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, nam to prosim
sporočite na elektronski naslov info@speltnakreativa.si. Pravico imate:
• da od nas zahtevate, da vam zagotovimo nadaljnje podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše
podatke,
• da dostopate do vaših osebnih podatkov in kopije podatkov, ki ste nam jih posredovali,
• da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in
strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar
je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z
avtomatiziranimi sredstvi,
• da od nas zahtevate, da posodobimo vse netočnosti v podatkih, ki jih hranimo,
• da od nas zahtevate, da izbrišemo vse podatke, za uporabo katerih nimamo več zakonite podlage,
• da, kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete
svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da prenehamo z navedeno obdelavo,
• da ugovarjate kakršnikoli obdelavi [vključno z oblikovanjem profila], ki temelji na zakonitih
interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo naši razlogi za navedeno obdelavo prednost
pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
• da od nas zahtevate, da omejimo način, kako uporabljamo vaše podatke, na primer med
proučevanjem pritožbe.
Če niste zadovoljni z našo uporabo vaših podatkov ali z našim odzivom na kakršno koli uveljavljanje
navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za varstvo podatkov (https://www.ip-rs.si/). Ta
politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni. Z uporabo spletnih strani ponudnika po
spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.
Splošni pogodbeni pogoji za uporabo storitev HubTie – Minitron
Pred sprejetjem splošnih pogodbenih pogojev jih pozorno preberite. S sprejetjem splošnih
pogodbenih pogojev ali uporabo storitev HubTie – MiniTron (karkoli se zgodi prej), stranka soglaša, da
jo ti pogoji zavezujejo.
Splošno
Splošni pogodbeni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo vsa pogodbena razmerja med
podjetjem Primož Medija s.p., s skrajšano firmo Primož Medija s.p.,  matična številka: 6565344000, davčna številka: SI 31633226 (v
nadaljevanju Primož Medija s.p) in strankami (fizična ali pravna oseba), glede storitev, ki jih ponuja podjetje
Primož Medija s.p, neodvisno od prodajnega kanala (med drugim tudi spletne trgovine in/ali
administratorskega portala in/ali pooblaščenega prodajalca).
Drugi pogoji, ki odstopajo od teh pogojev, so veljavni le, če jih je podjetje Primož Medija s.p, v
posameznem primeru in pred sklenitvijo pogodbe pisno odobrilo. Splošni pogoji so dostopni na
spletnih straneh lux-media.si, kjer si jih lahko naročniki in ostali obiskovalci pregledajo neodvisno od
sklenjene pogodbe.
S potrditvijo prijavnice za registracijo ali z začetnim odprtjem uporabniškega računa za spletno
administracijo HubTie MiniTron, stranka sprejme pogoje, ki veljajo tudi za vse nadaljnje pogodbe.
Stranka s svojo izjavo o naročilu (registracijo v sistem HubTie) sprejme splošne pogoje. Morebitne
spremembe pogojev bo podjetje Primož Medija s.p stranki posredovalo na primeren način (preko
elektronske pošte, pisno na naslov podjetja ali z javno objavo na spletnih straneh spletnakreativa.si). Po
poteku 14 dnevnega roka od objave novih splošnih pogojev stranka sprejme le te.
Stranka s sprejetjem pogojev potrjuje, da so njeni podatki točni in popolni ter da programsko
opremo, izdelek oz. storitev uporablja v okviru svoje strokovne (poklicne) dejavnosti.
Definicije
• »Podatki stranke« pomeni vse podatke, ki stranko identificirajo in so skladni z vpisi v uradne
registre
• »Poslovni podatki stranke« so podatki, ki jih stranka vnese v HubTie ali nastanejo kot rezultat
izvajanja poslovanja (npr.: podatki o kupcih, cenah, prometni podatki ipd). Poslovni podatki stranke
so shranjeni v oblaku in so last stranke.
• »Licenca« pomeni pravico kopirati, namestiti, uporabljati, dostopati do, prikazati, izvajati in/al i
imeti kak drug stik z izdelkom, kot je primerno, in je lahko podrobneje opisana v pravicah do uporabe
internetnih storitev.
• »Licencirana programska oprema« pomeni polno različico programske opreme, ki je ponujena
samostojno ali kot sestavina internetnih storitev, ki so na voljo na spletnem portalu in na
uporabniških napravah (telefon, tablica, prenosni računalnik ipd.).
• »Internetna storitev« pomeni katero koli internetno storitev, ki lahko vključuje dopolnilno
programsko opremo in/ali licencirano programsko opremo in/ali hrambo poslovnih podatkov
stranke.
• »Naročilo« pomeni naročilo ene ali več naročnin na storitev ali storitve na spletni strani spletnakreativa.si
• »HubTie« je programska rešitev, ki je sestavljena iz administratorskega portala MiniTron (portal je
dostopen preko spletnega brskalnika z uporabo dostopnih podatkov) in blagajniške aplikacije, ki je
nameščena na osebnem računalniku, tablici, telefonu ali na drugi, za to primerni napravi. V okviru teh
pogodbenih pogojev se HubTie uporablja kot programsko opremo, izdelek ali storitev.
• »Administratorski portal MiniTron« je spletna aplikacija do katere lahko posamezna stranka
dostopi z uporabniškim imenom in geslom, ki ga je prejela ob aktivaciji svojega računa. Stranka lahko
spremeni svoje podatke za dostop po uspešni prijavi v administratorski portal.
• »Izdelek« pomeni internetne storitve, ki jih ponuja ponudnik Primož Medija s.p.
• »Naročnina« pomeni del naročila, ki opredeljuje posamezni izdelek ali programsko opremo, ki se
naroča, in lahko vsebuje količino, vrednost, veljavnost (obračunsko obdobje) in druge informacije.
• »Obračunsko obdobje stranke« je obdobje za katerega stranka sklene naročnino. Obračunsko
obdobje je lahko mesec (tj. stranka plača naročnino za vsak mesec, v katerem je uporabljala HubTie.
Naročnina se plačuje za pretekli mesec v skladu z določili te pogodbe) ali obračunsko obdobje je
lahko leto (tj. stranka plača naročnino za uporabo HubTie-a za leto dni v naprej)
• »Brezplačni test« pomeni brezplačno naročnino, ki traja 30 dni od datuma prve registracije
stranke. Stranka se strinja, da tudi v primeru brezplačnega preizkusa veljajo določila te pogodbe
• »Modul« je posamezni segment administracijskega portala MiniTron
• »Ugodnosti« je ugodnost, ki jo je prejela stranka ob podpisu pogodbe s podjetjem Primož Medija s.p,
največkrat so te ugodnosti vezane na nižje cene paketov za določeno pogodbeno obdobje
• »Paket« vsebuje določeno število modulov, ki sestavljajo celotno programsko opremo HubTie.
• »Obdobje vezave« je časovno opredeljeno obdobje v katerem je stranka obvezana k plačilu
dogovorjenih mesečnih/letnih stroškov najema programske opreme HubTie. Obdobje se določa ob
podpisu pogodbe med stranko in podjetjem Primož Medija s.p.
Registracija/uporabniški račun za administracijski portal ali mobilno aplikacijo HubTie POS
Vsaka pravna ali fizična oseba ima pravico, da se na spletnem strani HubTie ali preko mobilne
aplikacije HubTie POS registrira in ustvari dostopni račun, kjer je dolžna po resnici in popolnoma
izpolniti podatke, ki jih zahteva odprtje dostopnega računa. Na podlagi potrditve registracije pridobi
stranka dostop in pravico do uporabe administratorskega portala HubTie in aplikacije HubTie POS.
Stranka je sama odgovorna za svoj račun in varovanje svojega uporabniškega imena in gesla. Za
škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe dostopnega računa in/ali administratorskega portala
MiniTron oziroma kakršnekoli druge manipulacije odgovarja stranka.
Podjetje Primož Medija s.p ima pravico, da brez predhodnega obvestila ter brez obrazložitve, prekine
dostop do administratorskega portala MiniTron v primeru, da stranka ne spoštuje obveznosti in
določil, ki jih je sprejela in se zavezala v okviru teh pogodbenih pogojev ali v primeru suma zlorabe
dostopnega računa s strani stranke ali tretje osebe. Stranka je odgovorna za vsa dejanja, izvedena v
okviru svojih pooblastil, ne glede na to, ali takšna dejanja izvaja stranka, njeni zaposleni ali tretja
oseba.
Podjetje Primož Medija s.p ni odgovorno za morebitno izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz nepooblaščene
uporabe administratorskega portala MiniTron ali aplikacije HubTie POS.
Ponudba/naročila
Predstavitev aplikacije HubTie POS in administratorskega portala MiniTron se opravlja preko letakov,
spletnih mest, člankov, pooblaščenih prodajalcev, oglasov v različnih medijih ipd. ter predstavlja
ponudbo, ki je za podjetje Primož Medija s.p neobvezujoča.
Naročilo programske opreme ali izdelka, ki ga stranka, preko administracijskega portala MiniTron ali
aplikacije HubTie POS, opravi sama ali za stranko (na njeno zahtevo) to opravi pooblaščeni prodajalec
in/ali predstavnik podjetja Primož Medija s.p je za stranko obvezujoče.
Pogodba med stranko in podjetjem Primož Medija s.p je sklenjena, ko stranka v celoti izpolni in potrdi
registracijo za dostop do administratorskega portala.
Podjetje Primož Medija s.p si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne naročilo brez navedbe razloga.
Programska oprema
HubTie je programska oprema za spremljanje in izvajanje poslovanja, ki jo sestavlja (a)
administratorski portal MiniTron (ob sprejemu teh pogodbenih pogojev na naslovu: www.minitron.si)
za urejanje osnovnih podatkov o poslovanju in osnovna poročila o poslovanju in (b) blagajniška
aplikacija za izdelavo in izdajo maloprodajnih računov HubTie POS.
Stranka dostopa do uporabniškega portala z dostopnim imenom in geslom, ki ga je opredelila pri
registraciji ali vam ga je dodelil Primož Medija s.p.
Aplikacija HubTie POS je prilagojena za delo na operacijskih sistemih Windows, iOS in Android ter na
napravah, ki jih opredeli Primož Medija s.p aplikacija je povezana s administratorskim portalom.
Za posamezne funkcionalnosti programske opreme je zahtevana internetna povezava med
administratorskim portalom in aplikacijo. Osnovni opis in predstavitev programske opreme je
dostopen na spletnem naslovu lux-media.si.
Naročnina na programsko rešitev HubTie definirano v prejšnjem odstavku
Naročnina predstavlja mesečni ali letni znesek, ki ga plača stranka, ki uporablja HubTie. V primeru
brezplačnega preizkusa se naročnina ne obračuna.
Naročnina je sklenjena v trenutku, ko je stranka izvedla registracijo preko spletnega mesta HubTie ali
preko aplikacije HubTie POS in sprejela te pogodbene pogoje ali ter začela uporabljati HubTie.
Vrednost naročnine je odvisna od izbranega paketa modulov (HubTie POS storitve, HubTie POS
Trgovina,.. idr.), obdobja naročniškega razmerja in morebitnih drugih pogojev, ki jih opredeli podjetje
Primož Medija s.p na spletnem mestu. Strošek naročnine je prikazan na spletnem naslovu lux-media.si.
Naročnina lahko vključuje posodobitve, storitve v oblaku, podporne storitve, aplikacije ali
dokumentacijo, pri čemer za vsako od navedenih postavk veljajo pogoji te pogodbe.
Podjetje Primož Medija s.p lahko kadarkoli doda, spremeni ali ukine katerokoli komponento programske
opreme HubTie, če takšna sprememba ne pomeni bistvenega povečanja obveznosti ali bistvenega
zmanjšanja pravic stranke v okviru pogodbe.
Podjetje Primož Medija s.p lahko kadarkoli spremeni vrednost naročnine, na podlagi pisnega obvestila, ki
ga bo podjetje Primož Medija s.p posredovalo stranki najmanj 1 (en) mesec pred dejansko spremembo
naročnine. Neodvisno od tega pa velja, da se sprememba naročnine uveljavi po preteku enega
meseca od obvestila, ki ga posreduje podjetje Primož Medija s.p in po preteku obračunskega obdobja
stranke.
V primeru, da se stranka s spremembo naročnine ne strinja, lahko stranka po zaključku obračunskega
obdobja in brez dodatnih finančnih obveznosti, odstopi od te pogodbe, kot to določajo ta pogodbena
določila. V primeru da je stranka v času pogodbe prejela ugodnosti mora le te poplačati za obdobje
ko jih je koristila.
Podpora uporabnikom
Po plačilu naročnine, podjetje Primož Medija s.p zagotavlja stranki tehnično podporo, ki vključuje (a)
hrambo in varnostno kopiranje poslovnih podatkov stranke, (b) tehnično in vsebinsko podporo pri
uporabi programske opreme HubTie, ki se izvaja preko telefona (omejeno do 0,5 ure na mesec),
elektronske pošte ali spletnega obrazca, (c) nadgradnjo in posodobitev licencirane programske
opreme za zagotavljanje skladnosti delovanja storitev v skladu z zakonskimi določili v Republiki
Sloveniji.
Stroški in plačilo naročnine
Stranka podjetju Primož Medija s.p plača letne in/ali mesečne stroške (“stroški”), podane v naročnini, v
skladu s časovnicami in valuto iz naročnine. Valuta vseh računov, ki jih izda podjetje Primož Medija s.p je
8 dni. Vsa plačila stranke podjetju Primož Medija s.pv okviru pogodbe so nepovratna in so lahko
izvedena preko načina za samodejno plačevanje, ki ga v naročnini poda stranka, ali drugega načina, o
katerem se dogovorita pogodbeni stranki.
Stranka izvede morebitne dodatne ukrepe, ki jih za namen uvedbe zgoraj omenjenih postopkov za
samodejno plačevanje, utemeljeno zahteva podjetje Primož Medija s.p Od zapadlih zneskov tečejo
zakonite zamudne obresti, veljavne v Republiki Sloveniji. Morebitni veljavni davki ali pristojbine na
blago ali storitve ali promet, se dodajo stroškom v skladu s pogodbo.
Dodelitev licence za uporabo programske opreme HubTie
V obdobju veljavnosti pogodbe podjetje Primož Medija s.p. stranki dodeli omejeno, ne -izključno ter
neprenosljivo licenco za uporabo programske opreme pod pogoji pogodbe, ki jo je mogoče preklicati
in je ni mogoče pod-licencirati, ter v primeru izdelkov HubTie, ki omogočajo dodatne uporabnike kot
je določeno v pogojih, licenco, ki takšnim uporabnikom omogoča uporabo izdelkov pod pogoji
pogodbe.
Stranka soglaša, da so vse pravice, naslovi in udeležba pri vseh pravicah intelektualne lastnine,
povezanih z izdelki, ter vse spremembe, razširitve, skripte in ostala izpeljana dela izdelkov, ki jih
zagotavlja ali razvija podjetje Primož Medija s.p v izključni lasti podjetja Primož Medija s.p in njegovih
dajalcev licenc.
Stranka soglaša, da je katero koli gradivo, ki ga zagotovi podjetju Primož Medija s.p kar med drugim brez
omejitev vključuje tudi vprašanja, komentarje, predloge, zamisli, načrte, opombe, skice, izvorno ali
kreativno gradivo oz. druge informacije, povezane s podjetjem Primož Medija s.p ali izdelki, ne glede na
to, ali je takšno gradivo zagotovljeno prek e -pošte, obrazcev za povratne informacije ali katere koli
druge oblike, izključna last podjetja Primož Medija s.p pri čemer stranka za to ne more zahtevati
nadomestila. Vse pravice, ki v okviru pogodbe niso podeljene stranki, si pridržuje podjetje Primož Medija s.p
Licenčne omejitve
Stranka in morebitni uporabniki ne bodo sami, preprečili pa bodo tudi tretjim osebam:
• sodelovali pri kakršnem koli ravnanju, ki moti ali ovira uporabo in izkoriščanje programske
opreme s strani tretje osebe;
• prodali, dali v zakup, posodili, dodelili, pod-licencirali, dodelili dostop do ali kako drugače prenesli
ali razkrili programsko opremo v celoti ali delno kateri koli tretji osebi;
• z izdelka ali programske opreme odstranili katere koli identifikacijske oznake ali obvestila o
avtorskih pravicah ali druga obvestila, povezana z izdelkom;
• na kakršen koli način izvajali povratnega prevajanja, povratnega zbiranja ali drugačnega
obratnega inženirstva oz. poskušali obnoviti ali odkriti katero koli izvorno kodo, zamisli, algoritme,
oblike zapisa datotek ali programske vmesnike ali vmesnike za interoperabilnost izdelkov;
• razširjali virusov ali druge škodljive ali zlonamerne računalniške kode prek izdelkov ali v izdelke;
• uporabljali izdelke za namene časovnega zakupa, storitvene pisarne ali gostovanja oz. drugače
uporabljali, preprodajali, pod-licencirali, distribuirali ali prenesli oz. dovolili uporabo izdelkov drugim
uporabnikom v korist tretjih oseb;
• spremenili ali vdelali kateri koli del izdelkov v drugo programsko opremo oz. ga vdelali v izdelke z
drugo programsko opremo ali ustvarili izpeljano delo iz katerega koli dela izdelkov;
• uporabljali izdelke za katero koli uporabo, ki ni strankina notranja poslovna uporaba;
• uporabljali izdelke na kakršen koli način, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji,
kar med drugim brez omejitev vključuje tudi zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov,
elektronske komunikacije in neželene e-pošte.
Varstvo podatkov
Podjetje Primož Medija s.p in stranka (ter njeni uporabniki) ohranita kot zaupne vse informacije, ki jih
prejmeta od druge pogodbene stranke v skladu s pogodbo ali v povezavi z njo in ki jih razkrivajoča
pogodbena stranka opredeli kot lastniške in/ali zaupne oz. za katere je mogoče glede na vrsto
okoliščin njihovega razkritja sklepati, da jih je treba v dobri veri obravnavati kot lastniške in/ali
zaupne (“zaupne informacije”), ter takšnih zaupnih informacij ne bosta uporabljali, razen kot je
potrebno za izpolnjevanje njunih obveznosti v skladu s pogoji pogodbe in v obdobju njene
veljavnosti. Vsaka pogodbena stranka obravnava pogoje in določila te pogodbe kot zaupne; vendar
lahko vsaka pogodbena stranka takšne informacije zaupno razkrije svojim neposrednim pravnim in
finančnim svetovalcem, kot je potrebno v okviru običajnega poslovanja. Ne glede na zgoraj
navedeno, ne veljajo za zaupne informacije: informacije, ki so bile pogodbeni stranki predhodno
znane, brez sklicevanja na zaupne informacije razkrivajo če pogodbene stranke, informacije, ki so
javno znane ali postanejo javno znane preko zakonitega dejanja prejemne pogodbene stranke;
informacije, ki jih je neodvisno razvila katera koli od pogodbenih strank ali informacije, ki jih je treba
razkriti v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg navedenih omejitev podjetju Primož Medija s.p ne
prepovedujejo uporabe strankinega imena in/ali blagovnih znamk v njegovem tržnem gradivu in
gradivu za usposabljanje oz. strankinih podatkov v združeni in anonimni obliki.
Podatki stranke, zbrani v okviru registracije stranke in izvedbe naročila se shranijo in se lahko
uporabljajo za namene izpolnjevanja pogodbe in za druge namene, kot na primer za trženje in
statistiko. Stranka soglaša, da ima podjetje Primož Medija s.p pravico uporabljati podatke zbrane v
okviru pogodbe za tržno komuniciranje s stranko. Stranka lahko podjetje Primož Medija s.p, kadarkoli
obvesti, da ne želi biti prejemnik tovrstnih sporočil.
Poslovni podatki stranke, zbrani v okviru poslovanja stranke se uporabljajo za namene zagotavljanja
delovanja in uporabe programske opreme HubTie in za druge namene, kot na primer za analizo v
združeni in anonimni obliki. Poslovni podatki stranke so last stranke. Podjetje Primož Medija s.p bo
izvedlo vse standardne ukrepe, ki bodo tretjim osebam onemogočali dostop do poslovnih podatkov
stranke.
Strankina zagotovila in odškodnina
Stranka zagotavlja in jamči, da trenutno in v obdobju veljavnosti pogodbe velja naslednje:
• stranka je v celoti pooblaščena za sklepanje pogodbe ter stranka in morebitni uporabniki so v
celoti pooblaščeni za uporabo izdelkov;
• stranka in morebitni uporabniki izpolnjujejo in bodo spoštovali vso veljavno zakonodajo in
predpise v zvezi s svojimi dejavnostmi, povezanimi s pogodbo, kar med drugim brez omejitev
vključuje tudi zakonodajo s področja varstva zasebnosti. Stranka podjetju Primož Medija s.p oziroma
tretjim osebam povrne vse izgube, izdatke, obveznosti in stroške, če so takšni stroški posledica katere
koli kršitve zagotovil, jamstev ali drugih obveznosti iz pogodbe s strani stranke ali katerega koli
njenega uporabnika, zaposlenega, neodvisnega pogodbenika ali povezane družbe. Stranka in vsi njeni
uporabniki soglašajo, da bodo ravnali v skladu z vsemi pravilniki podjetja Primož Medija s.p, ki jih jim Primož Medija s.p  razkrije, ter vso zakonodajo, pravilniki in predpisi, ki so povezani z uporabo izdelkov. Če
stranka ravna v nasprotju s temi zagotovili ima Primož Medija s.p pravico do prekl ica strankinega računa
in povrnitve celotne škode, ki mu je pri tem nastala.
Storitve tretjih oseb
Stranka se lahko odloči, da bo omogočila, dostopala do ali uporabljala katere koli storitve tretjih
oseb. Stranka soglaša, da za dostop do takšnih storitev tretjih oseb in njihovo uporabo veljajo
izključno pogoji in določila takšnih storitev tretjih oseb ter da podjetje Primož Medija s.p ni odgovorno,
ne prevzema odgovornosti ter ne daje nikakršnih zagotovil v zvezi s katerim koli vidikom takšnih
storitev tretjih oseb, kar med drugim brez omejitev vključuje tudi njihovo vsebino ali način, na
katerega obravnavajo podatke (vključno s strankinimi podatki), ali katerim koli sodelovanjem med
stranko in ponudnikom takšnih storitev, ne glede na to, ali takšne storitve tretjih oseb zagotavlja
tretja oseba, ki je član partnerskega programa podjetja Primož Medija s.p oz. jo je podjetje Primož Medija s.p “odobrilo”. Katera koli strankina uporaba storitev tretjih oseb je izključna domena stranke in
zadevnega drugega ponudnika. Stranka se v povezavi s takšnimi storitvami tretje osebe nepreklicno
odpoveduje pravici do vsakršnega zahtevka proti podjetju Primož Medija s.p Podjetje Primož Medija s.p ni
odgovorno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi bila povzročena oz. domnevno povzročena zaradi
strankinega omogočanja, dostopa do ali uporabe takšnih storitev oz. strankinega zanašanja na
postopke glede zasebnosti, varnosti podatkov ali druge storitve tretjih oseb. “Storitve tretjih oseb” so
izdelki, aplikacije, storitve, programska oprema, omrežja, sistemi, imeniki, spletna mesta, zbirke
podatkov in informacije tretjih oseb, s katerimi je povezan eden ali več izdelkov oz. s katerimi morda
stranka vzpostavi povezavo oz. jih omogoči v povezavi z enim ali več izdelki.
Odpoved zaradi kršitve
V primeru bistvene kršitve pogodbe s strani katere koli pogodbene stranke lahko pogodbena stranka
nekršiteljica to pogodbo odpove tako, da stranko kršiteljico pisno obvesti o kršitvi in v obvestilu
podrobno navede naravo kršitve ter napove, da bo od pogodbe odstopila (“obvestilo”). Če kršitev v
tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila ni odpravljena, je pogodba po izteku tridesetih (30) dni
odpovedana. V primeru, da stranka krši katerokoli pomembno določbo te pogodbe, vključno z
licenčnimi omejitvami, pogoji plačila ali omejitvami glede zaupnih informacij, lahko podjetje Primož Medija s.p takoj začasno prekine ali odpove strankino uporabo programske opreme. V primeru takšne
začasne prekinitve, obveznosti stranke, kot izhajajo iz pogodbe, ne prenehajo oz. stranka ni
upravičena do vračila že plačanih zneskov.
Začasna prekinitev
Podjetje Primož Medija s.p lahko nemudoma in brez predhodnega obvestila začasno prekine strankin
dostop do programske opreme, če po lastni presoji meni, da je takšna začasna prekinitev potrebna v
skladu z zakonodajo, če je stranka kršila pogodbo ali če obstaja tveganje glede strankine varnosti ali
zasebnosti. Kakršnakoli začasna prekinitev strankinega dostopa do programske opreme ne pomeni
omejitve ali opustitve pravic podjetja Primož Medija s.p , da odpove pogodbo ali stranki prepreči dostop
do programske opreme.
Odpoved pogodbe
Ob odpovedi te pogodbe stranka preneha uporabljati programsko opremo, je pa dolžna podjetju Primož Medija s.p plačati vse že zapadle obveznosti in morebitne druge stroške. Stranka soglaša, da lahko
podjetje Primož Medija s.ppo preklicu strankinega računa in/ali prenehanju strankine uporabe
programske opreme nemudoma deaktivira strankin račun ter v tridesetih (30) dneh po elektronskem
ali pisnem obvestilu o deaktivaciji računa, izbriše poslovne podatke stranke. Stranka nadalje soglaša,
da podjetje Primož Medija s.p ne odgovarja stranki niti katerikoli tretji osebi za morebitno prekinitev
strankinega dostopa do programske opreme ali izbrisa njenih podatkov.
Omejitev odgovornosti
Odgovornost Primož Medija s.p za poslovne podatke stranke in delovanje programske opreme je
omejena z možnostjo namestitve nove verzije programske opreme ali prekinitve pogodbe, s čimer se
šteje, da je morebitna napaka odpravljena. Morebitna odškodninska odgovornost je omejena na
vrednost dveh mesečnih najemnin, kot je opredeljena po pogodbi, pri čemer je izvzeta odgovornost v
primeru višje sile. Podjetje Primož Medija s.p tudi ni odgovorno za izgubo poslovnih podatkov stranke v
oblaku ali na strankini blagajniški napravi (telefon, tablica, računalnik), če je npr. prišlo do okvare
nosilca podatkov, brisanja ali zlonamerne programske kode (virus ipd.) ali če je stranka programsko
opremo uporabljala v nasprotju z navodili za uporabo. Za škodo, nastalo zaradi napake pri pre nosu,
napakah pri storitvah, tehničnih napak in prekinitev, okvare, izpada obratovanja ali nezakonitemu
vdoru v računalniške sisteme stranke ali če škodo povzroči tretja oseba, podjetje Primož Medija s.p ne
sprejema nobene odgovornosti
Reševanje sporov
Stranka in podjetje Primož Medija s.p bosta vse spore reševale sporazumno. V primeru, da spora ne
bosta sporazumno razrešili se dogovorita, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ostala določila
Podjetje Primož Medija s.p lahko vsa obvestila, izjave in drugo komunikacijo, namenjeno stranki,
posreduje preko e-pošte, jo objavi na svojem spletnem mestu, pošlje po pošti ali hitri pošti.
Stranka dovoljuje, da Primož Medija s.p za opravljene storitve po pogodbi izstavi in pošlje elektronski
račun na elektronski poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji.
Stranka in podjetje Primož Medija s.p lahko pogodbo spremenita le s skupnim soglasjem in spremembo
potrdita s strani posameznega pogodbenega partnerja.
V Zagorju, 7.7.2022